Tâm sự với người thân

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với người thân do TroChoiVui.com tổ chức nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với anh, chị, cậu, dì, cô, chú, bác, mợ, dượng Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ […]

Giải mã khó khăn

Các bạn thân mến! Mục Giải mã khó khăn do TroChoiVui.com tổ chức nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc chưa biết cách giải quyết sao cho tốt đẹp nhất. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng để ai cũng có thể […]

Cảm xúc bất chợt

Các bạn thân mến! Mục Cảm xúc bất chợt do TroChoiVui.com tổ chức nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư  bất chợt xảy ra của mình. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng để ai cũng có thể đọc được dễ […]

Tâm sự với ông bà

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với ông bà do TroChoiVui.com tổ chức nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với ông bà kính mến. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng để ai cũng có […]

Tâm sự với ba mẹ

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với ba mẹ do TroChoiVui.com tổ chức nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với các bậc cha mẹ kính mến. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng để ai […]

Tâm sự với bạn gái – dành cho học sinh Cấp 1

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn gái do TroChoiVui.com tổ chức cho HỌC SINH CẤP 1 nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với cô bạn gái thân thương. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt […]

Tâm sự với bạn trai – dành cho học sinh Cấp 1

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn trai do TroChoiVui.com tổ chức cho HỌC SINH CẤP 1 nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với anh bạn trai thân yêu. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt […]

Tâm sự với bạn gái – dành cho học sinh Cấp 2

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn gái do TroChoiVui.com tổ chức cho HỌC SINH CẤP 2 nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với cô bạn gái thân thương. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt […]

Tâm sự với bạn trai – dành cho học sinh Cấp 2

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn trai do TroChoiVui.com tổ chức cho HỌC SINH CẤP 2 nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với anh bạn trai thân yêu. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt […]

Tâm sự với bạn gái – dành cho học sinh Cấp 3

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn gái do TroChoiVui.com tổ chức cho HỌC SINH CẤP 3 nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với cô bạn gái thân thương. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt […]

Tâm sự với bạn trai – dành cho học sinh Cấp 3

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn trai do TroChoiVui.com tổ chức cho HỌC SINH CẤP 3 nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với anh bạn trai thân yêu. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt […]

Tâm sự với bạn gái – dành cho người lớn (trên 22 tuổi)

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn gái do TroChoiVui.com tổ chức cho NGƯỜI LỚN (trên 22 tuổi) nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với cô bạn gái thân thương. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng […]

Gỡ rối cho phe tóc dài

Các bạn thân mến, Mời các bạn cùng nhau chia sẻ và giúp gỡ rối tơ lòng cho các bạn bên phe tóc dài nhé. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng để ai cũng có thể đọc được dễ dàng và không nên viết bài theo kiểu chat.

Gỡ rối cho phe tóc ngắn

Các bạn thân mến, Mời các bạn cùng nhau chia sẻ và giúp gỡ rối tơ lòng cho các bạn bên phe tóc ngắn nhé. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng để ai cũng có thể đọc được dễ dàng và không nên viết bài theo kiểu chat.

Tâm sự với bạn gái – dành cho sinh viên

Các bạn thân mến! Mục Tâm sự với bạn gái do TroChoiVui.com tổ chức cho SINH VIÊN nhằm giúp các bạn có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình với cô bạn gái thân thương. Các bạn lưu ý gõ phím phải có dấu tiếng Việt rõ ràng […]